Najważniejsze informacje o rozliczeniach w barterze

rozliczanie podatku w biurze podatkowym w bielsku

Barter to jedna z form dokonywania transakcji, która jest coraz częściej praktykowana przez przedsiębiorców. Polega na wzajemnej wymianie towarów lub usług, których wartość jest względem siebie równoważna. Oczywiście wartości te muszą być zgodne ze średnimi cenami rynkowymi obowiązującymi na terenie działalności danej firmy. Jeżeli pojawią się odstępstwa od tej normy, to urząd skarbowy ma prawo Czytaj więcej >>