Najważniejsze informacje o rozliczeniach w barterze

rozliczanie podatku w biurze podatkowym w bielsku

Barter to jedna z form dokonywania transakcji, która jest coraz częściej praktykowana przez przedsiębiorców. Polega na wzajemnej wymianie towarów lub usług, których wartość jest względem siebie równoważna. Oczywiście wartości te muszą być zgodne ze średnimi cenami rynkowymi obowiązującymi na terenie działalności danej firmy. Jeżeli pojawią się odstępstwa od tej normy, to urząd skarbowy ma prawo zakwestionować zawarcie umowy barterowej.

Czy umowy barterowe wymagają księgowania?

rozliczanie podatku w biurze podatkowym w bielskuWiększość właścicieli firm błędnie myśli, że umowy barterowe nie wymagają księgowania. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Mimo tego, że transakcja zawierana jest bezgotówkowo, to fakt jej zaistnienia należy odnotować w stosownych księgach. Jest to istotne, ponieważ otrzymany towar bądź usługa stanowią przychód przedsiębiorstwa i podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Jak zaksięgować transakcję barterową?

Zaksięgowanie transakcji barterowej nie jest wcale takie trudne, więc większość właścicieli firm z pewnością sobie z tym poradzi. Niemniej jednak, w razie problemów można zgłosić się do naszego biura podatkowego w Bielsku i skorzystać z naszej pomocy. Ale przejdźmy do rzeczy. Przy transakcjach barterowych stosuje się zasady obowiązujące przy umowach kupna-sprzedaży, przy czym każda ze stron jest jednocześnie nabywcą i kupującym. Z racji tego, że wymienne towary/usługi mają taką samą wartość, to koszt i przychód będzie wynosił dokładnie tyle samo. Oczywiście transakcję trzeba udokumentować fakturą bądź rachunkiem oraz umową barterową spisaną w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, którą musi podpisać każda ze stron.

VAT przy umowie barterowej

Warto podkreślić, że wszystkie towary i usługi, których wymiany dokonano na podstawie umowy barterowej objęte są podatkiem VAT, którego stawka jest stała dla każdego z przedsiębiorców. Jeżeli wysokość podatku jest taka sama u każdego z kontrahentów to mamy do czynienia z sytuacją podatkowo neutralną, a więc w ostatecznym rozrachunku żaden z przedsiębiorców nie poniesie strat ani nie osiągnie zysków. Jednakże, jeśli stawki podatkowe różnią się od siebie lub produkt bądź usługa są zwolnione z VAT-u, to wtedy jeden z przedsiębiorców będzie zmuszony do uiszczenia stosownej opłaty podatkowej.