Zmiany w urlopach dla rodziców w 2016 r.

rodzina

Wraz z nastaniem nowego roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące urlopów rodzicielskich. Jest ich kilka i są one dość znaczące, dlatego postanowiliśmy poświęcić im osobny wpis. Zainteresowanych zapraszamy do lektury dalszej części artykułu.

 

Najistotniejsze zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich

  • Wydłużenie urlopu rodzicielskiego do 32. tygodni (gdy urodzi się jedno dziecko) oraz 34. tygodni (w przypadku narodzin dwójki lub większej ilości dzieci).
  • Nabycie prawa do urlopu rodzicielskiego bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego. Będzie można z niego skorzystać jednorazowo lub podzielić go na maksymalnie cztery części, przy czym decydując się na to drugie rozwiązanie, trzeba pamiętać, że kolejne części muszą następować jedna po drugiej.
  • Możliwość wykorzystania części urlopu rodzicielskiego do ukończenia przez dziecko 6. roku życia. Jego wymiar nie może być dłuższy niż 16 tygodni. Co więcej, późniejsze wykorzystanie jednej z części urlopu rodzicielskiego będzie pomniejszało liczbę części urlopu wychowawczego (niepłatnego), z którego będzie mógł skorzystać rodzic.
  • Możliwość łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą (w wymiarze nie większym niż ½ etatu), które będzie wpływało na wydłużenie tegoż urlopu do 64. tygodni, w przypadku urodzenia jednego dziecka oraz do 68. tygodni, w przypadku urodzenia dwójki lub więcej dzieci.
  • Wydłużenie do 24 miesięcy czasu na wykorzystanie 2-tygodniowego urlopu ojcowskiego, który będzie można podzielić na dwie części.
  • Możliwość wykorzystania 2 dni opieki na dziecko do lat 14 w wymiarze godzinowym.
  • Wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego z 14 do 21 dni.
  • Wydłużenie urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 6. roku życia.
  • Możliwość zrezygnowania z urlopu rodzicielskiego.
  • Możliwość skorzystania z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego zarówno przez matkę, jak i ojca dziecka.