Zmiany obowiązujące pracowników i pracodawców w roku 2016

kobieta pracująca przy komputerze

Wraz z nastaniem nowego roku pracowników i pracodawców czekają pewne zmiany dotyczące zatrudnienia. Część z nich już weszła w życie, a kolejne mają zostać wprowadzone już w kolejnych miesiącach 2016 r. Dla wszystkich pozostających w stosunku pracy przygotowaliśmy spis najważniejszych zmian prawnych, z którymi powinni się jak najszybciej zapoznać.

 

  1. Godzinowa płaca minimalna

Rząd planuje wprowadzić minimalną stawkę godzinową dla osób pracujących na umowach zlecenie na poziomie 12 złotych. Zmiana ma wejść w życie w drugiej połowie roku.

 

  1. Podwyższenie płacy minimalnej

Od stycznia 2016 r. płaca minimalna dla osób zatrudnionych na umowie o pracę ma wynosić 1850 zł, a więc ma być o 100 zł wyższa od obowiązującej w zeszłym roku.

 

  1. Oskładkowanie umów zlecenie

Ustawa obowiązuje od stycznia br. Nakłada na pracodawcę obowiązek odprowadzenia składek emerytalnych i rentownych z każdej umowy zlecenia zawartej z pracownikiem (nawet jeśli jest ich kilka) aż do czasu, gdy łączny dochód z tych umów osiągnie pułap minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 

  1. Zmiany w umowach terminowych

Wejście w życie tej nowelizacji zaplanowane zostało na 22 lutego. Zgodnie z jej postanowieniami zawarcie umowy terminowej będzie możliwe maksymalnie na okres 3 lat. W okres ten wliczają się 3 miesiące umowy próbnej oraz 33 miesiące pracy na umowie na czas określony. Po upływie tego czasu wszystkie kolejne umowy zawierane z tym samym pracownikiem muszą być umowami na czas nieokreślony.

 

  1. Wprowadzenie zwolnień lekarskich w formie elektronicznej

Od stycznie tego roku lekarze będą mogli wystawiać pacjentom zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Ma to usprawnić system komunikacji na linii pracodawca-ZUS oraz ograniczyć formalności. Do tej pory pracownik był zobowiązany dostarczyć pracodawcy dokument w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia, a ten z kolei musiał dostarczyć go do ZUS-u. Wprowadzenie zmian ma umożliwić rezygnację z konieczności wypełniania tych działań. Co więcej, aby pracodawca mógł skorzystać z tego wygodnego rozwiązania będzie musiał założyć pracownikowi specjalne konto na platformie ZUS. Oczywiście na razie nowy system będzie funkcjonował równocześnie z tradycyjnym.

 

  1. Zlikwidowanie syndromu pierwszej dniówki

To zmiana, która ma pomóc w ograniczeniu liczby osób zatrudnionych w tzw. szarej strefie. Zakłada, że pracodawca będzie musiał poinformować na piśmie pracownika o ustaleniach związanych z zawarciem umowy o pracę jeszcze przed przystąpieniem przez niego do wykonywania obowiązków służbowych.

 

  1. Wsparcie dla młodych bezrobotnych

Nowela wchodzi w życie w styczniu 2016 r. Rząd chcąc zmniejszyć bezrobocie postanowił pomóc w stworzeniu ok. 100 tys. nowych miejsc pracy dla bezrobotnych, którzy nie ukończyli jeszcze 30 lat. Pomoc polega na zapewnieniu pracodawcy możliwości ubiegania się o refundację części kosztów poniesionych z tytułu wypłaty wynagrodzeń i premii oraz składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne.