Rejestracja firmy – teraz łatwiejsza i o wiele szybsza!

OLYMPUS DIGITAL CAMERAW dniu 1 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa upraszczająca i przyspieszająca proces rejestracji firmy na terenie Polski. Jej najważniejszym postanowieniem jest tzw. zasada „jednego okienka”. Co ona oznacza?

Najprościej mówiąc, osoba, która chce otworzyć własną działalność gospodarczą nie będzie już musiała udawać się do kilku instytucji państwowych, by dopełnić wszystkich koniecznych formalności. Aktualnie wystarczy wypełnić wniosek o wpis do rejestru oraz złożyć go wraz z kompletem załączników w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na podstawie dostarczonych dokumentów, przedsiębiorcy zostanie nadany numer KRS, REGON i NIP. Organ sądowy sam kontaktuje się z poszczególnymi instytucjami i przesyła im wszystkie niezbędne dane. A zatem nie trzeba, tak jak to było do tej pory, składać osobnych wniosków w urzędach. Co ważne, osoba, która dokona wpisu może zacząć świadczyć usługę już tego samego dnia. Warto jeszcze dodać, że przedsiębiorca ma obowiązek w terminie 7-21 dni, w zależności od tego, jak wysokie będzie odprowadzał składki na ubezpieczenie społeczne, dostarczyć urzędowi skarbowemu wszystkie dodatkowe informacje w formie pisemnego wniosku.

W razie problemów lub pytań dotyczących tego tematu warto zasięgnąć porady u naszej księgowej w Bielsku, która będzie bardzo dobrze poinformowana w temacie. Poza tym wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie KRS. Tam też dostępne są formularze zgłoszeniowe, które należy wypełnić.