Prowadzenie ksiąg rachunkowych – o ujęciach kosztów wysyłki

Osoby prowadzące sprzedaż internetową i wysyłające produkty do klientów często zastanawiają się czy i jak ująć w księgach rachunkowych koszty wysyłki. Dla zainteresowanych mamy garść informacji. Otóż, w przypadku gdy sprzedający zawrze z klientem umowę na świadczenie usługi wysyłki i pobierze od niego pieniądze na ten cel, wówczas nie ujmuje tego w księgach rachunkowych, ponieważ Czytaj więcej >>